BLOG / NIEUWS

CO2-meters om Covid-19 infecties te voorkomen en de energie-efficiëntie te verbeteren

Praten, schreeuwen, niezen of hoesten zijn veel voorkomende handelingen waarbij aërosolen ontstaan. In gesloten ruimten kunnen deze aërosolen urenlang in de lucht blijven hangen. Om de verspreiding van COVID-19 te beperken, moet schone lucht worden aangevoerd en mogelijk besmette lucht worden verwijderd.

Om de doeltreffendheid van de binnenventilatie te controleren, besmettingen te voorkomen en energieverspilling tegen te gaan, moeten CO2-meters worden geïnstalleerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan dat de CO2-concentratie binnenshuis niet hoger mag zijn dan 1.000ppm. Maar in een pandemische situatie om besmetting te voorkomen, wordt het risico geacht af te nemen met lagere niveaus.

Aanvaardbare niveaus in een binnenruimte zouden tussen 500 ppm en 700 ppm liggen Gadgeon Europe biedt via Delpheon zijn snelle IoT / Industrial IoT ontwikkelingsplatform aan dat de CO2-concentratie meet terwijl het energieverspilling vermindert.

Met de CO2-meter kunt u de luchtkwaliteit meten. Zodra de CO2 boven de vastgestelde ppm komt, kunt u onmiddellijk extra ventileren.

Installeer uw CO2-meter en doorsta het nieuwe normaal!